اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

سفری خاطره انگیز به آبشار آیرز راک در استرالیا (عکس)

سفری خاطره انگیز به آبشار آیرز راک در استرالیا (عکس)

 Uluru که به نام ” آیرز راک ” هم شناخته شده است آبشاری بسیار زیبا در استرالیا است. این آبشار در میان سخره های سیمانی که تا 348 متر ارتفاع دارند در جریان است.در این منطقه در مرکز استرالیا بارش باران بسیار کم و سالانه حدود 300 میلیمتر است ولی در اواسط ماه های آذر و فروردین بارش های سنگینی در این منطقه روی میدهد که باعث تشکیل این آبشار شده و منظره ای بسیار زیبا را پدید می آورد. تخمین زده شده که تنها 1٪ از بازدید کنندگان Uluru شانس دیدن این آبشار را دارند.

سفری خاطره انگیز به آبشار آیرز راک در استرالیا (عکس)

سفری خاطره انگیز به آبشار آیرز راک در استرالیا (عکس)

سفری خاطره انگیز به آبشار آیرز راک در استرالیا (عکس)

سفری خاطره انگیز به آبشار آیرز راک در استرالیا (عکس)

سفری خاطره انگیز به آبشار آیرز راک در استرالیا (عکس)

سفری خاطره انگیز به آبشار آیرز راک در استرالیا (عکس)

سفری خاطره انگیز به آبشار آیرز راک در استرالیا (عکس)

سفری خاطره انگیز به آبشار آیرز راک در استرالیا (عکس)