دل تنگ نیمه شبهای دل تنگی

مجموعه : مطالب عاشقانه
دل تنگ نیمه شبهای دل تنگی
 دل تنگم!
دل تنگِ خیلی چیزها
دل تنگ این همه دل تنگی ها

چیزهایی که بر من گذشت و هرگز باز نخواهد گشت!
دل تنگم
دل تنگ نیمه شبهای دل تنگی
دل تنگ این همه نبودن ها
دل تنگ این همه دل تنگی ها
دل تنگ عهدهایی که کسی آنها را نبست


دل تنگ تمام چیزهایی که میشد باشد و نیست
و تمام هست هایی که نیست!
حتی آنان که دلشان برایم تنگ نخواهد شد!!

دل تنگ تر نیز خواهم شد
می رسد روزی که بگویم:خیلی می خواهمت
دلم برای آن روزها ی دل تنگی تنگ شده!!

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب