اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

ادبی ترین شعار های روز

ادبی ترین شعار های روز
از این به بعد و بعد از این دنیا علی دارد
دنیا علی دارد نه ، دنیاها علی دارد
جمله ی بسیار زیبایی است
………………………………………………………………
هم آسمان اول خاکی نشین ما
هم آسمان هفتم بالا علی دارد
………………………………………………………………………………….
رو کرد پیغمبر به سمت مردم و فرمود
ای اهل عالم مصطفی حالا علی دارد
………………………………………………………………
عشاق محتاجند اینکه مال هم باشند
آقام زهرا دارد و زهرا علی دارد
………………………………………………………………………………….
آتش نمیگیرد گلستان وجودش را
هر آن کسی که یا علی و یا علی دارد
………………………………………………………………
غیر از دلم من هیچ چیزی را نمی‌خواهم
گر چه ندارد هیچ چیز اما علی دارد
………………………………………………………………………………….
سوگند بر نام علی که شیعه در محشر
هرگز گرفتاری ندارد تا علی دارد
………………………………………………………………
در هر زمان پیغمبری که بین راه افتاد
مهر علی ابن ابیطالب نجاتش داد
………………………………………………………………………………….
این کیست که دارد پُر از پَر میکند ما را
در صحن ایوانش کبوتر میکند ما را
………………………………………………………………
این کیست که مهرش حلال نطفه‌های ماست
با مهر خود پاک و مطهر میکند ما را