اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

کیک خونه-سفارش آنلاین کیک تازه خانگی

کیک خونه-سفارش آنلاین کیک تازه خانگی

حرکت عجیب پسر جوان برای اینکه نامزدش او را ببخشد!

حرکت عجیب پسر جوان برای اینکه نامزدش  او را ببخشد!

شاید برای شما هم پیش امده که بر سر موضوعی با نامزدتان اختلاف پیدا نمایید.این اختلافات به مرور زمان و یا با پادرمیانی بزرگترها و سنگ نیم کیلو شدن یکی از زوجین به پایان می رسد اما شاید بتوان گفت این آقا پسر جوان رکورد سماجت را شکست و بیش از یک ماه جلو محل کار خانمش زانو زد تا شاید دلش به رحم اید و او را ببخشد

 

حرکت عجیب پسر جوان برای اینکه نامزدش  او را ببخشد!

خبر در 6 نوامبر 2014 شهردونگینگ در ایالت شاندونگ چین شاهد حرکت عجیب جوانی بود که به مدت یک ماه در برابر نامزدش دوزانو زده بود تا شاید او را ببخشد.

 

حرکت عجیب پسر جوان برای اینکه نامزدش  او را ببخشد!

این نوع حرکت جوان دل بسیاری از شهروندان را به رحم اورده بود.مرد جوان اهل ایالت سیشوان روبروی سالن ارایش مو در خیابان دونگ سان در حالی که ناله و زاری می نمود به صورت دو زانو درامده بود و التماس می نمود نامزدش او را ببخشد.گریه و زاری جوان دل بسیاری از شهروندان را به رحم اورده بود.

 

حرکت عجیب پسر جوان برای اینکه نامزدش  او را ببخشد!

بسیاری از افراد دور او را گرفته بودند و از او می خواستند به کار خودش پایان دهد.به گفته برخی از شهروندان مرد جوان بیش از یک ماه بوده است که جلو سالن ارایش زانو زده بود تا شاید نامزدش نظرش را در خصوص او تغییر دهد.