عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

شعر زیبای آقای باغبان برای کودکان

شعر زیبای آقای باغبان برای کودکان

من آقای باغبونم
دارم یه آواز میخونم

 

می گم به گل های قشنگ
گل های ناز و رنگارنگ

 

به به به!چه خوشگلید!
سرخید و سبزید و سفید

 

من دوس دارم شمارو
قربون برم خدارو

 

که آفریده بلبل
لاله و یاس و سنبل

 

نگاه من به گلهاس
به سبزه و چمن هاس

 

کارم رو دوست دارم
همیشه گل می کارم

 

گل می کارم  گل ناز
شعر می خونم با آواز

 

کارم خیلی تمیزه
گل واسه من عزیزه

 

گل همیشه قشنگه
نازه و رنگارنگه