عمرآ جرآت پیاده روی در چنین مسیری رو داشته باشید!!

عمرآ جرآت پیاده روی در چنین مسیری رو داشته باشید!!
در شهر گرونینگن در کشور هلند، دریاچه ای با نام "پیترزوولسده میر" قرار دارد که به دلیل قرارگرفتن هلند در منطقه ای سرماخیز، این دریاچه بیشتر فصول سال یخ زده است.در همین راستا و به دلیل یخ زدگی این دریاچه ،‌بسیاری از مردم شهر گرونینگن با ساختن مسیری که از دل این دریاچه یخ زده عبور می کند،
 
رفت و آمدهای عادی و روزانه خود به سطح شهر و بالعکس را انجام می دهند، بدون آنکه لحظه ای به آن فکر کنند که امکان دارد که یخ های این دریاچه بشکند.مردم این شهر، شکستن یخ های این دریاچه را بی سابقه قلمداد کرده اند و ازین حیث بازهم بر روی این یخ ها راه می روند.
 
عمرآ جرآت پیاده روی در چنین مسیری رو داشته باشید!!

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب