اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

کیک خونه-سفارش آنلاین کیک تازه خانگی

کیک خونه-سفارش آنلاین کیک تازه خانگی

کارت عروسی پسر مسلمان بدون اسم عروس (عکس)

کارت عروسی پسر مسلمان بدون اسم عروس (عکس)

سید مجید حسینی، نویسنده و روزنامه نگار،  با انتشار تصویر کارت دعوت عروسی نوشت:

 

کارت عروسی پسر مسلمان بدون اسم عروس (عکس)

در همین اینستاگرام، (البته قبل محرم) دعوتنامه عروسی گذاشته اند که آدم فکر می کند هنوز آیات قرآن در مورد حذف زن از زندگی در بعضی جاهامصداق دارد؛ منتشر کننده کارت دعوت خودش دانشجوی یک دانشگاه در آمریکاست و مسلمان و متن هم نشان می دهد که خانواده مذهبی هستند؛ اما ملت را دعوت کرده اند به مراسم زفاف پسرشان (علی) انگار که ازدواج یک نفره است و علی تنهاست و کسی طرف ازدواج اش نیست؛ تا پایان متن هم اثری از اسم یا فامیل عروس (یا همان زن)در کار نیست؛ عکس جوان رعنا را هم با تیپ رشید و پولدار انداخته اند کنار کارت دعوت که مرد محوری تکمیل شود؛ مرد در مرکز این برنامه ایستاده و همه چیز در حول و حوش آن شکل می گیرد حتی دعوت کنندگان هم سه مرد و فرزندانشان هستند؛ فقط همین یادم آمد: واذا بشر احدهم بالانثی ضل وجهه مسودا وهو کظیم ، یتواری من القوم من سوء ما بشر به، ایمسکه علی هون ام یدثه فی التراب، ساء ما یحکمون..