عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

روش هایی جالب و جدید برای دیزاین ناخن (عکس)

روش هایی جالب و جدید برای دیزاین ناخن (عکس)

هدف تکنیک اول برجسته شدن ناخن هاست که ابتدا یک لایه لاک روی ناخن میزنیم و اجازه میدهیم کاملا خشک شود و بعد از آن نوارهای نازک برچسبی را به صورت ضربدری روی ناخن ها می زنیم و روی آن را مجددا لاک میزنیم لاک دوم که خشک شد برچسب ها را به آرامی از روی ناخن بلند میکنیم

روش هایی جالب و جدید برای دیزاین ناخن (عکس)

میتوانیم محل تلاقی ضربدرها را نگین بزنیم یا با لاک رنگ متضاد بصورت یک نقطه رنگ بزنیم

روش هایی جالب و جدید برای دیزاین ناخن (عکس)

همانطور که میبینید این تکنیک زیبا برای طرح شانل مورد استفاده قرار گرفته

روش هایی جالب و جدید برای دیزاین ناخن (عکس)

و اما هدف تکنیک دوم مشبک یا توری کردن ناخن هاست که کافیست لاک را زده و اجازه دهیم خشک شود بعد از آن یک برق ناخن روی ناخن میزنیم و تور را روی ناخن قرار میدهیم تا بچسبد و بعد از آن با ی قیچی تیز دور تا دور تور را میگیریم

روش هایی جالب و جدید برای دیزاین ناخن (عکس)