اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

تحقیقی جدید درباره شکل ماه

مجموعه : دانستنی ها
تحقیقی جدید درباره شکل ماه

محققان می‌گویند چرخش ماه به دور خود و زمین و نیروی یدک کشی بین زمین و ماه، باعث شده است تا این قمر، به شکل لیمو در بیاید.
یک تیم ستاره شناس توانستند تاثیر جذر و مد و چرخش را بر شکل ظاهری ماه محاسبه کنند.

آنها می‌گویند: چرخش ماه به دور خود و زمین و نیروی یدک کشی بین زمین و ماه، باعث شده است تا این قمر، به شکل لیمو در بیاید.

یان گریک بتال، از دانشگاه کالیفرنیا، سرپرستی این تیم را بر عهده دارد. او می گوید: برای زمین و مریخ و حتی اجرام دیگر، می دانیم که شکل غالب آنها به مدارد و چرخش آنها بستگی دارد. اگر بادکنکی را پر از آب کنیم و آن را بچرخانیم، خواهیم دید که از وسط به اطراف کشیده می شود. همین موضوع را در مورد سیارات در نظر بگیرید.

پروفسور گریک می‌افزاید: چرخش ماه واقعا آرام است. او تقریبا هر 29 روز یکبار به دور خود می چرخد. و همچنین با نسبتا از زمین خیلی دور است. پس به نظر نمی‌رسد که جذر و مد های امروز باعث تغییر شکل ماه شده باشد.

گریک معتقد است زمانی که ماه در حال شکل گیری بوده است، بیش از حالا به زمین نزدیک بوده و بسیار تند تر می چرخیده است. این بدان معناست که جذر و مد های آن زمان نیز قوی تر بوده اند.

وی می‌گوید: در زمان شکل گیری، ماه داغ تر بوده پس امکان شکل گیری داشته و کش آورده است.

وقتی ماه برای اولین بار شکل گرفت، گلوله ای مذاب بود. در طول زمان سرد شدنش، هسته‌ای تشکیل شد که در اقیانوس مذاب آن شناور بود.

گریک و همکارانش به بررسی این ایده روی قمر‌های مشتری نیز پرداختند. آنها حالا توانستند مسائل پیچیده ی ریاضیاتی مربوط به سطح ماه را نیز حل کنند. نتایج تحقیقات آنها بهترین نتایج ارائه شده درباره سطح ماه را ارائه داده است و سختی های تهیه نقشه هایی از ماه را تا حدودی آسانتر کرده است.

این تحقیقات که اخیرا منتشر شده است، راز شکل لیمویی و سطح پر از گودال ماه را فاش کرده است.