طراحی میز عجیب با الهام از حالت امواج!

طراحی میز عجیب با الهام از حالت امواج!
با الهام از این ایده که تغییرات کوچکی در اشیاء فردی می تواند تاثیر بزرگی در کل چرخه هستی بگذارد، دو طراحان کره ای سو جانگوا و هانا چانگ در یک اثر مشترک یک میز جالب ابداع کردند .
 
 

با توجه به ‘اثر موج دار شدن آب این ایده برای آنها شکل گرفت که میزی  ابداع کنند که با گذاشت هر شیء روی میز اثر وزن آنرا بر روی میز نشان دهند .
 
باور مردم آسیا این است که تغییرات کوچک در زندگی فرد می تواند تاثیر خاصی در کل جامعه ، که در اصطلاح طراحی میز عجیب با الهام از حالت امواج!
 

آنها با استفاده از یک سری مواد اپوکسی خاصی که حالت ارتجاع پذیر و ژله ای دارد این حالت را در رویه میز ایجاد کرده اند .
 

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب