اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

قوانین عجیب در یكی از بیمارستانهای تهران!!

قوانین عجیب در یكی از بیمارستانهای تهران!!

قوانین عجیب در یكی از بیمارستانهای تهران!!

 

به گزارش سایت سرگرمی ایران ناز بیمارستان «پ» در تهران قوانین عجیبی دارد. در این بیمارستان استفاده از آسانسور برای کارمندان، پرسنل، پرستاران و خدمه در ساعات ممنوعه- همان ساعات اداری- ممنوع است و هر پرسنلی که از آسانسور استفاده کند ۳۰ هزار تومان جریمه می‌شود!

 

در یکی از توبیخ‌هایی که رئیس این بیمارستان برای یکی از کارکنان نوشته و مصداقی از سایر توبیخ هاست اینگونه می‌خوانیم: ‌«خانم. . . نظر به عدم رعایت قوانین و استفاده از آسانسور در ساعات ممنوعه با توجه به بخشنامه‌های صادره، ضمن کسر سه روز از حقوق و مزایای شما کتباً توبیخ با درج در پرونده پرسنلی می‌شوید. شایسته است در عملکرد خود تجدیدنظر نموده و در غیر این صورت طبق مقررات با سرکار رفتار خواهد شد».

 

چندی پیش یکی از پرستاران این مرکز درمانی که عمل جراحی انجام داده و در این بیمارستان بستری شده بود برای رفتن به یکی از طبقات سوار آسانسور می‌شود اما در کمال ناباوری، توسط انتظامات توبیخ شده و ۳۰ هزار تومان جریمه می‌شود!

 

مکان غذاخوری کارکنان بیمارستان در طبقه ششم قرار دارد که رفتن به آنجا نیازمند استفاده از آسانسور است اما کارمندان مجبور هستند برای در امان ماندن از جریمه ۳۰ هزار تومانی و درج توبیخ در پرونده، این شش طبقه را بدوaن آسانسور بالا بروند.

 

از دیگر قوانین جالب این مرکز درمانی، ممنوعیت نشستن روی صندلی در ساعات اداری است و کارکنان باید تا پایان ساعات ممنوعه سرپا بایستند.