عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

ابروهایم کم پشت است،چه کار کنم؟

ابروهایم کم پشت است،چه کار کنم؟
پاسخ بابی براون آرایشگر معروف را در این زمینه مطالعه نمایید:

برای اینکه ابروهایتان کمی پرپشت نشان دهد، از مداد ابرو و پودر ابرو استفاده کنید. استفاده از این دو باعث می شود که آرایش تان مصنوعی به نظر نرسد. سایه هایی انتخاب کنید که کمی تیره باشد.

 
مداد ابرو را کم کم به ابروهایتان بزنید. سپس با استفاده از بورس ابرو یک لایه پودر روی مداد بزنید. از بورس نرم برای ابروهایتان استفاده کنید. در مرحله آخر کمی ژل ابرو به ابروهایتان بزنید.