عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

انصراف هدیه تهرانی از حج سفارشی !!

انصراف هدیه تهرانی از حج سفارشی !!
با سهمیه ویژه ریاست جمهوری تعدادی از بازیگران سینما كه از جمله آنها هدیه تهرانی است به سفر حج می روند.
همچنین در برخی رسانه های دیگر آمده است كه در این اعزام ویژه، نام ۴۰ نفر از بازیگران سینما و تلویزیون قرار دارند.
اسامی برخی از کسانی که با این سهمیه ویژه حج می روند به شرح ذیل است:
 
علی پروین ،محمد مهدی سلوکی، مهرانه مهین ترابی،زیبا بروفه،صدیقه صحت،رحیم قربانی و…
اما هدیه تهرانی روز گذشته از سفر حج تمتع انصراف داد !