عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

مردی که حتی سفیدی چشم خود را تاتو کرده !!

مردی که حتی سفیدی چشم خود را تاتو کرده !!
مت گان از پورتلند 98 درصد بدنش را تاتو كرده است.او كه از سر تا نوك پایش را به صورت شطرنجی تاتو كرده حتی از سفیدی چشم هایش هم نگذشته است و آنها را هم تاتو كرده است.

مردی که حتی سفیدی چشم خود را تاتو کرده !!

مردی که حتی سفیدی چشم خود را تاتو کرده !!

اكنون سفیدی یكی از چشم‌های او با رنگ آبی و چشم دیگرش با رنگ سبز تاتو شده است. اودر خانه‌اش این كار را با چشم هایش انجام داده است.