عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

بزرگترین عروسک خیمه شب بازی دنیا

بزرگترین عروسک خیمه شب بازی دنیا
عروسکهای خیمه شب بازی در گذشته ای نه چندان دور یکی از وسائل و تجهیزات سرگرمی به شمار میرفتند . اما در طول زمان و پیشرفت تکنولوژی آهسته آهسته جای خود را به تفریحات جدید تر و پیشرفته تر دادند. عکسهایی که در زیر مشاهده مینمایید مربوط به بزرگترین عروسک خیمه شب بازی دنیا میشود که بر خلاف معمول که یک نفر کنترل آنها را بر عهده میگیرد توسط چندین و چند نفر و توسط ابزار آلات و تشکیلات زیادی کنترل و هدایت میشوند :

بزرگترین عروسک خیمه شب بازی دنیا

بزرگترین عروسک خیمه شب بازی دنیا

بزرگترین عروسک خیمه شب بازی دنیا

بزرگترین عروسک خیمه شب بازی دنیا