رسوایی اخلاقی جدید برلوسکنی با دختر 17ساله!

رسوایی اخلاقی جدید برلوسکنی با دختر 17ساله!
نخست وزیر ایتالیا بار دیگر به رسوایی اخلاقی متهم شد.
روزنامه دیلی تلگراف در شماره امروز خود از متهم شدن سیلیو برلوسکنی نخست وزیر ایتالیا به داشتن روابط نامشروع با یک نوجوان مغربی خبر داد.
این دختر هفده ساله مغربی که یک مانکن می‌باشد، ادعا کرده که برلوسکنی در ازای پرداخت وجه نقد با وی ارتباط نامشروع داشته است.
مطبوعات ایتالیا نوشتند این نوجوان مغربی که فقط با نام روبی شناخته شده و یک مهاجر غیرقانونی است، مدعی است نخست وزیر ایتالیا در ویلای خصوصی خود در خارج از میلان با او ارتباط غیراخلاقی داشته است.
بازپرسان ایتالیا ظاهرا پرونده ای را درباره این ادعا باز کرده اند اما این پرونده در قالب یک بررسی رسمی‌دنبال نمی‌شود. انها تاکید کردند برلوسکنی تحت بازجویی نیست و صحت و سقم ادعاهای این دختر هجده ساله مغربی اکنون در دست بررسی است.
اما روزنامه ایل جورناله متعلق به برادر برلوسکنی این حادثه را "رسوایی اخلاقی" تازه و تکرار رسوایی قبلی معروف به "دآداریو" خواند.
دی اداریو به نام پاتریتزیا داداریو اشاره دارد که سال گذشته برلوسکنی را به داشتن روابط نامشروع با خود متهم کرد.


اعضای حزب ملت ازادی برلوسکنی این خبر را بی اساس خواندند و پیش بینی کردند به زودی نادرست بودن ان مشخص می‌شود.

این اتهامات در زمانی نامناسب برای برلوسکنی مطرح شده است.
میزان مقبولیت او اکنون از مه دو هزارو هشت که بار دیگر به نخست وزیری ایتالیا انتخاب شد، در پایین ترین سطح قرار دارد.
برلوسکنی چندین ماه برای تصویب لایحه ای تلاش کرده است که مصونیت او را در برابر بازپرسی ها در خصوص دو اتهام فساد مالی که شامل رشوه خواری و تقلب مالیاتی است تضمین می‌کند.
او متهم است که به همسر وزیر سابق المپیک ایتالیا سیصد و هفتاد هزار پوند پرداخته است تا در دادگاه به نفع او شهادت دروغ بدهد.