حكم اعدام برای فوتبالیست قاچاقچی

مجموعه : مجله خبری روز
حكم اعدام برای فوتبالیست قاچاقچی
به گزارش آتی نیوز، یكی از بازیكنان سابق فوتبال ایران كه مدت‌هاست وارد كارهای خلاف و خرید و فروش مواد مخدر شده اكنون در آستانه اعدام قرار گرفته است.

یكی از بازیكنان تیم فوتبال پرسپولیس در این زمینه به خبرنگار ورزشی شبكه خبر آتی‌نیوز، گفت: آنطور كه شنیده‌ام حكم اعدام این بازیكن صادر شده و به زودی او اعدام خواهد شد.

در خانه این بازیكن مواد مخدر پیدا شد و قاضی نیز بر طبق قانون رای خود را در این زمینه صادر كرده است.

یك كارشناسان حقوقی فوتبال در این زمینه به خبرنگار ورزشی آتی نیوز گفت:

متاسفانه مطالبی كه برخی نشریات ورزشی در حمایت از این بازیكن سابق می‌نوشتند به نوعی به ضرر او تمام می شد زیرا شائبه دخالت در كار قوه قضاییه و تحت تاثیر قرار دادن قاضی از آنها استنباط می‌شد.