عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

حفر چاه در منازل از ترس گرانی آب!

مجموعه : مجله خبری روز
حفر چاه در منازل از ترس گرانی آب!
تعدادی از مردم مناطق مختلف بیجار و به ویژه حاشیه این شهر هر کدام در حیاط منزل مسکونی خود اقدام به حفر چاه آب کرده اند.

به گزارش آتی نیوز این افراد بر این باورند که نرخ آب بها در زمان اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها افزایش می‌یابد و این امر آنها را وادار کرده که در حیاط منزل مسکونی خود اقدام به حفر چاه آب بکنند.

گفته می شود هم اکنون شغل چاه کن‌ها و مقنی‌ها در بیجار رونق گرفته و هر نفر مقنی روزانه با حفر دو متر چاه حدود 70 تا 100 هزار تومان درآمد کسب می کند.