نحوه استفاده از هرم غذائی

نحوه استفاده از هرم غذائی
نحوه استفاده از هرم غذایی :
هر فرد با در نظر گرفتن میزان انرژی مورد نیاز خود ( كه باتوجه به سن , جنسیت , جثه و میزان فعالیت وی قابل تخمین می باشد ) باید روزانه سهم مشخصی از هر یك از این گروه های غذایی را دریافت نماید.
بر اساس بررسی های آكادمی ملی علوم آمریكا , افراد را بر اساس میزان انرژی مورد نیاز روزانه به طور كلی در سه گروه عمده می توان طبقه بندی كرد :
گروه 1600 كالری : اغلب افراد این گروه را خانم هایی كه فعالیت فیزیكی چندانی ( نظیر خانم های خانه دارد ) و افارد سالمند تشكیل می دهند.
گروه 2200 كالری : افراد این گروه را كودكان , دختران جوان , خانم های فعال و آقایانی كه فعالیت فیزیكی چندانی ندارند ( نظیر آقایان كارمند ) تشكیل می دهند.
گروه 2800 كالری : پسران جوان , آقایان فعال و بعضی از خانمهای بسیار قعال در این گروه جای دارند .
در هرم غذایی تصویر , طیفی از گروههای غذایی پنج گانه نمایش داده شده است , بدیهی است كه هر شخصی دست كم باید روزانه دریافت نماید.
میزان سهم در گروهای مختلف متغیر است , به عنوان مثال :
در گروه غلات یك كف دست نان (سی گرم ) یا د قاشق غذاخوری بزرگ برنج پخته یا یك عدد سیب زمینی كوچك (نود گرم) یا یك عدد كیك یزدی كوچك ( چهل و پنج گرم ) یك سهم محسوب می شود . هر سهم غلات در حدود هفتاد و پنج الی هشتاد كالری انرژی تولید می كند.
در گروه لبنیات یك لیوان شیر یا ماست یا دولیوان دوغ یك سهم به شمار می آیند كه حدود صد و ده الی صد و بیست كالری انرژی تولید می كنند.
در گروه میوه ها یك عدد میوه كوچك یا متوسط یا نصف لیوان آبمیوه یا یك چهار لیوان میوه خشك یك واحد در نظر گرفته می شود كه عفتاد و پنج كالری انرژی آزاد می كند.
در رگوه گوشت سی گرم از هر نوع گوشت یا یك عدد تخم مرغ یك سروینگ به شمار میرود كه حدود هفتاد و پنج كالری انرژی آزاد می كند.
كمترین كالری مربوط به گروه سبزی ها است كه نصف لیوان سبزی پخته یا یك لیوان خام آن تنها بیست تا بیست و پنج كالری آزاد می كند . از این رو مصرف زیاد آن در رژیم چاقی به علت كالری كم و فیبر زیاد توصیه توصیه می شود.
در واقع هرم غذایی اصول تغذیه صحیح را بیان می كند . به عنوان مثال چربی ها شیرینی جات و غذاهای سرخ شده كه فاقد ارزش غذایی هستند در راس هرم قرار می گیرند , یعنی باید به كمترین میزان مصرف شوند.