عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

شرط ایران برای تقسیم دریاچه خزر

مجموعه : مجله خبری روز
شرط ایران برای تقسیم دریاچه خزر
سخنگوی وزارت خارجه در خصوص احتمال تغییر سهم ایران در دریای خزر تاکید کرد: نماینده جمهوری اسلامی‌ایران در تدوین رژیم حقوقی دریای خزر تا حداکثر منافع کشور تامین نشود با هیچ مدلی برای تقسیم‌بندی این دریا موافقت نخواهد کرد.
رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در خصوص نگرانی‌هایی که پیرامون احتمال کاهش سهم 20 درصدی ایران در دریای خزر در تدوین رژیم حقوقی این دریا وجود دارد، تصریح کرد: نشست‌های تدوین رژیم حقوقی دریای خزر با این هدف برگزار می‌شود که رژیم حقوقی این دریا تدوین گردد و هیچ بندی بدون موافقت 5 کشور به تصویب نمی‌رسد.
به گفته وی‌، در برخی موضوعات ممکن است یک کشور یا دو کشور نظراتی داشته باشند و دیگران نظرات دیگری. اما مصوبه نهایی با نظر 5 کشور صورت می‌گیرد.
وی افزود: در هر موضوعی بحث‌ها با فشردگی و با در نظر گرفتن جنبه حقوقی و منافع ملی هرکشور دنبال می‌شود.سخنگوی وزارت خارجه گفت: در طول جلسات گذشته حدود 70 درصد متن رژیم حقوقی دریای خزر مورد توافق قرار گرفته و نهایی شده و این پیشرفت خوبی است، اما موضوعات باقیمانده مهم است که شاید تاثیر بسیار زیادی نیز دارند.
مهمانپرست یادآور شد: تاکنون برخی از این موضوعات باقیمانده در نشست‌های سطح نمایندگان ویژه به نتیجه نرسیده و فکر می‌کنیم در سطوح بالاتر که قدرت تصمیم‌گیری وجود دارد، مانند اجلاس سران باید تلاش شود که تفاهم نهایی حاصل شود.
وی با اشاره به اینکه موضوعات مختلف مانند مسائل فرهنگی، گردشگری، غیرنظامی ‌ماندن دریای خزر، مبارزه با مواد مخدر، مسائل زیست محیطی، مبارزه با جرائم سازمان یافته، مقابله با فعالیت گروه‌های افراط‌گرا، مرزبانی‌، مسائل انتظامی ‌و فعالیت‌های اقتصادی در دریای خزر از جمله محورهای همکاری میان کشورهای ساحلی دریای خزر است، تصریح کرد: در اجلاس آتی این موضوعات دنبال خواهد شد.
سخنگوی وزارت خارجه در خصوص تقسیم دریای خزر نیز بیان داشت: یکی از موضوعات نیز بحث تقسیم دریای خزر و آب‌های سرزمینی و مشخص شدن محدوده‌ها است که برای تقسیم‌بندی دریا، راه‌های علمی ‌استفاده می‌شود که سابق بر این در مناطق دیگر دنیا و آب‌های مشترک استفاده شده است.
مهمانپرست با بیان اینکه مدل‌های علمی ‌برای تقسیم‌بندی دریایی خزر ارائه شده است، خاطرنشان کرد: بر اساس هر مدلی که تقسیم بندی صورت بگیرد سهم کشورها تغییر می‌کند.
ممکن است با انتخاب یک مدل سهم یکی از کشورها کاهش و سهم دیگری افزایش یابد. اینکه کدام مدل به صورت نهایی انتخاب شود و چه مقدار سهم تعریف شود حتما باید با توافق 5 کشور باشد.دستیار ویژه وزیر خارجه تاکید کرد: طبیعی است نماینده ما تا حداکثر منافع کشور تامین نشود با هر مدلی موافقت نخواهد کرد.