عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

مدل بسیار زیبا از یک بوفه با شکل قابل تغییر

مجموعه : سبک زندگی
مدل بسیار زیبا از یک بوفه با شکل قابل تغییر
این بوفه زیبا با الهام از نسبت های کاغذ (A3 ، A4 ، A5) طراحی شده است .جدا از طراحی بسیار ساده آن نکته قابل توجه  در مورد این قفسه ها قابلیت جابجایی و پراکندن آن در فضای اتاق است .به تصاویر مربوطه توجه نمایید.

مدل بسیار زیبا از یک بوفه با شکل قابل تغییر

مدل بسیار زیبا از یک بوفه با شکل قابل تغییر

مدل بسیار زیبا از یک بوفه با شکل قابل تغییر

مدل بسیار زیبا از یک بوفه با شکل قابل تغییر

مدل بسیار زیبا از یک بوفه با شکل قابل تغییر

مدل بسیار زیبا از یک بوفه با شکل قابل تغییر

مدل بسیار زیبا از یک بوفه با شکل قابل تغییر

مدل بسیار زیبا از یک بوفه با شکل قابل تغییر

مدل بسیار زیبا از یک بوفه با شکل قابل تغییر