اگر این نکات را بدانید حتما کمربند ایمنی را می بندید !!

مجموعه : دانستنی ها
اگر این نکات را بدانید حتما کمربند ایمنی را می بندید !!
وقتی اتومبیلی با سرعت هشتاد کیلومتر در ساعت به مانعی برخورد می‌کند:
در 2 صدم ثانیه: سپر در هم می‌شکند. اتومبیل فشاری برابر سی برابر وزن خود را تحمل می‌کند.
در 4 صدم ثانیه: راننده و سرنشینان هر کدام با فشاری برابر 2 تن به جلو پرتاب می‌شوند.
در 5 صدم ثانیه: بدن راننده با همان نیروی 2 تنی با فرمان اتومبیل برخورد می‌کند.
در 7 صدم ثانیه: سرنشین جلوئی به داشبورد می‌خورد.
در 9 صدم ثانیه: سر سرنشینان به شیشه اتومبیل برخورد می‌کند.
در یک دهم ثانیه: سرنشینان عقب نیز به سرنشینان جلو می‌پیوندند!
یادتان باشد که هنوز 90 درصد ثانیه اول باقی مانده….
کمربند ایمنی را ببندید چه در جلو نشسته‌اید و چه در عقب ماشین، چه در مسافت‌های کوتاه درون شهری، و چه در مسافرت‌های بلند جاده‌ای.
وظیفه انسانی حكم می‌كند به دوستانتان نیز اطلاع رسانی كنید.

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب