19 گام برای اینکه فردی دوست داشتنی شویم !!

19 گام برای اینکه فردی دوست داشتنی شویم !!
گام ۱- از انتقاد بیجا ، سرزنش مداوم و گله و شکایت بپرهیزید.
گام ۲- در ارزیابی های خود صادق و بی ریا باشید.
گام ۳- دیگران را دوست بداریم و به آنها علاقمند شوید.
گام ۴- خواسته های دیگران را درک کنید .
گام ۵- همیشه لبخند را زینت چهره خود کنید.
گام ۶- به خاطر داشته باشید نام هر شخصی زیباترین نت موسیقی اوست ؛ پس دیگران را به نام صدا بزنید و او احساس نزدیکی کنید .
گام ۷- شنونده خوبی باشید و دیگران را تشویق کنید که درباره خودشان و علاقمندیهایشان حرف بزنند .
گام ۸- در جهت علایق دیگران سخن بگویید .
گام ۹- این باور را به دیگران القا کنید که ؛ قدرت زیادی دارند و برای خود کسی هستند و در انجام این کار نهایت صداقت را داشته باشید .
گام ۱۰- همیشه برای اینکه بهترین نتیجه را از بحث مجادله بگیرید ؛ سعی کنید از شرکت در آن بپرهیزید .
گام ۱۱- به عقاید دیگران احترام بگذارید و هرگز عبارت “تو اشتباه می کنی ” استفاده نکنید .
گام ۱۲- اگر خطایی از شما سرزد ؛ با قاطعیت به آن اعتراف کنید و اعتماد به نفس داشته باشید و بدانید که “انسان جایزالخطاست.”
گام ۱۳- همیشه صحبت های خود را دوستانه آغاز کنید .
گام ۱۴- به گونه ای رفتار کنید که همیشه دیگران تاییدتان کنند .
گام ۱۵- سعی کنید از راه های مناسبی برای کسب آرامش استفاده کنید تا دیگران برای شریک شدن در آرامشتان به سوی شما آیند .
گام ۱۶- اجازه بدهید همیشه دیگران بیش از شما صحبت کنند .
گام ۱۷- خالصانه به هر اتفاقی از دید دیگران نگاه کنید و تک محور نباشید .
گام ۱۸- باورها و علایق سایرین را همانگونه که هستند بپذیرید چرا که هرکس از دید خود بهترین است .
گام ۱۹- همواره به سوی انگیزه های بهتر و قوی تر بروید ؛ تا بهترین باشید .