ده دلیلی كه خداوند زن را آفرید !!!

ده دلیلی كه خداوند زن را آفرید !!!
1- خدا نگران بود که آدم در باغ عدن گم بشه چون اهل پرسیدن آدرس نبود.
2 -خدا میدونست یه روزی آدم نیاز داره یک کسی کنترل تلویزیون رو بهش بده.
3 -خدا میدونست که آدم هیچ وقت خودش وقت دکتر نمیگیره!
4 – خدا میدونست اگه برگ انجیر آدم تموم بشه، هیچ وقت خودش برای خودش یکی دیگه نمیخره. …

5- خدا میدونست که آدم یادش میره آشغالا رو بیرون ببره

6- خدا می دونست ادم ،آدم بشو نیست

7- خدا میدونست که مانند یک باغبون ، آدم برای پیدا کردن ابزارهاش نیاز به کمک داره

8- خدا میدونست که آدم به کسی برای مقصر دونستش برای موضوع سیب یا هر چیز دیگری نیاز داره

9- همونطور که در انجیل آمده است : برای یک مرد خوب نیست تنها بماند و به عنوان دلیل شماره یک

10- خدا به آدم نگاه کرد و گفت : من بهتر از این هم می تونم خلق کنم….

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب