برگزیده ترین شوهران جهان از نگاه زنان

برگزیده ترین شوهران جهان از نگاه زنان
پارسال …
یکم از بلژیک
برگزیده ترین شوهران جهان از نگاه زنان
دومی آمریکایی بود
برگزیده ترین شوهران جهان از نگاه زنان
 
وسومی از انگلستان
برگزیده ترین شوهران جهان از نگاه زنان
 
امسال :
مقام سوم را شرکت کننده ای از ترکیه بدست آورد
 
برگزیده ترین شوهران جهان از نگاه زنان
 
مقام دوم هم نصیب شرکت کننده ای از صربستان شد
 
برگزیده ترین شوهران جهان از نگاه زنان
 
.
.
.
.
و
شرکت کننده ی ایرلندی مقام نخست را کسب کرد
به خاطر حرکت واقعا رمانتیک خود
ببینید : دست خانم را گرفته
 
برگزیده ترین شوهران جهان از نگاه زنان

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب