عیدی امسال کارمندان دولت 340 هزار تومان

مجموعه : مجله خبری روز
عیدی امسال کارمندان دولت 340 هزار تومان
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) کارمندان و بازنشستگان را 340 هزار تومان پیشنهاد کرد.

سایت روزنامه دولت  در این مورد نوشت:
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در ضوابط مالی بخشنامه بودجه سال 1390، دستگاه‌ها را ملزم کرد مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) به ازای هر نفر کارمند و بازنشسته را در بودجه سال 1390 مبلغ 340 هزار تومان منظور کنند.

عیدی سال گذشته کارمندان دولت 300 هزار تومان بود و رقم 340 هزار تومانی پیشنهادی برای عیدی امسال، پس از تصویب هیات وزیران قطعی خواهد شد که البته معمولا رقم پیشنهادی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب