كنترل فشار خون با ماوس كامپیوتر!

كنترل فشار خون با ماوس كامپیوتر!
هنگامی كه فرد انگشت خود را بر دكمه فشار می دهد، یك پمپ هوا یك كمیسه هوا را در اطراف تیوبی اطراف انگشت باد می‌كند. یك سنسور فشار هنگامی كه میزان فشار را مناسب ارزیابی كرد، پمپ را متوقف كرده و فرد می‌تواند وضعیت خود را از طریق نرم‌افزار كامپیوتری بررسی كند.

با ابتكار محققان، امكان اندازه گیری و كنترل فشار خون به وسیله ماوس كامپیوتر فراهم شد.

به گزارش ایسنا،‌ پس از فشار دكمه،‌ دستگاه، اطلاعات را برای تحلیل به كامپیوتر فرستاده یا به طور خودكار برای پزشك فرد ایمیل می‌كند.

ماوس ام.دی شركت Calhealth یك یو.اس.بی ماوس نوری به مراه یك دستگاه فشارخون است.

هنگامی كه فرد انگشت خود را بر دكمه فشار می دهد، یك پمپ هوا یك كمیسه هوا را در اطراف تیوبی اطراف انگشت باد می‌كند. یك سنسور فشار هنگامی كه میزان فشار را مناسب ارزیابی كرد، پمپ را متوقف كرده و فرد می‌تواند وضعیت خود را از طریق نرم‌افزار كامپیوتری بررسی كند.

برای خروج هوای ایربگ نیز یك دریچه تعبیه شده كه پس از هر بار آزمایش هوا را خارج می‌كند.

این درحالی‌است‌كه هنوز در مورد صحت دستگاه‌های انگشتی تردیدهایی وجود دارد.

انجمن قلب آمریكا استفاده از دستگاه‌های دستبند مانند كه دور بازو قرار می‌گیرد را توصیه می‌كند چرا كه پاسخ‌های سایر انواع مانیتورینگ آنچنان مورد اطمینان نیستند.

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب