عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

رفع دائم سفیدی و سیاه کننده دائم مو-فروشگاه 5040

رفع دائم سفیدی و سیاه کننده دائم مو-فروشگاه 5040

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

بلیط هواپیما

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

بلیط هواپیما

دکتر زهرا سعادتی،متخصص جراحی عمومی،لیزر،خدمات زیبایی،هموروئید،شقاق

دکتر زهرا سعادتی،متخصص جراحی عمومی،لیزر،خدمات زیبایی،هموروئید،شقاق

آموزش ساخت اكانت كاربر در ویندوز

اگرشماتیمی هستیدیاچندنفرهستیدكه به طورمشترك ازكامپیوترتان استفاده می شودومی خواهیدبرای ورودهركدام اكانت خاصی داشته باشیدمراحل زیرراطی كنید:
1.وارداستارت وسپس واردكنترل پنل شوید.
2.برروی User account كلیك كنید.
3.اگرمی خواهیداكانت جدیدی بسازیدبرروی Creat a new accountكلیك كنید.
4.دركادرظاهرشده درپنجره جدیدنام دلخواه راواردكنیدو Next رابزنید.
5.دوگزینه دربالاصفحه وجودداردكه سطح دسترسی هركدام فرق دارد،موس رابرروی هركدام كه قراردهیدمیزان دسترسی آن رانمایش میدهد.به دلخواه خودیك گزینه راانتخاب كنیدو creat account رافشاردهید.
6.اكانت شماساخته شدوبه صفحه اصلی ساختن برگشتیدحال می توانیدبرروی اكانت ساخته شده كلیك كنیدوتنظیمات خودرااعمال كنید.
7.چنانچه می خواهیدبرروی اكانت خودپسووردقراردهیدبرروی creat a password كلیك كنید.
8.چنانچه میخواهیداكانتتان راحذف كنیدبرروی Delete the account كلیك كنید.
 
 
 
پایگاه فرهنگی تفریحی ایران ناز

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب