اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

عکس های دیدنی از یک روز زندگی میمونهای پوزه دراز

عکس های دیدنی از یک روز زندگی میمونهای پوزه دراز
میرکاتها که به آنها میمون پوزه دراز یا suricate نیز گفته می شود حیواناتی بسیار کوچک، آرام و زیبا هستند که در یکی از ناسازگارترین مناطق آفریقا یعنی صحرای نامیب زندگی می کنند. این حیوانات کوچک و بی دفاع به طور ثابت در معرض تهدید شکارچیانی چون پرندگان، مارها و شغالها قرار دارند.

شبکه تلویزیونی Wild National Geographic در این راستا فیلم مستندی به نام "دسته میرکاتها" را پخش کرد و در آن به یک روز زندگی این حیوانات جالب پرداخت. در این فیلم نشان داده می شود که این حیوانات از صبح که از خواب بلند می شوند باید از بچه های خود در مقابل حمله عقابها و مارهای کبرا محافظت کنند و برای فرار از این حملات ناگهانی به طور دائم از سوراخی به سوراخ دیگر نقل مکان کنند. زندگی روزمره میرکاتها برپایه قوانین درون- گروهی پیش می رود و هیچ یک از اعضا حق سرپیچی از مقررات دسته را ندارند.

یک جفت میرکات که در آشپزخانه دسته کار می کنند هر روز با جمع آوری حشرات، عنکبوتها، خزندگان کوچک، عقربها و یا تخم پرندگان به تدارک ناهار مشغولند. اگر غذای محیط پیرامون کافی نباشد تمام دسته زیر نظر چشمان تیزبین یک دیده بان تغییر مکان می دهند. تمام دسته کارهای روزانه از جستجوی غذا تا محافظت از بچه ها را میان اعضای مختلف خانواده تقسیم می کنند به طوری که هر بزرگسال یک نقش ویژه در دسته دارد.
  

عکس های دیدنی از یک روز زندگی میمونهای پوزه دراز
 
صبح شده است هنوز بچه میرکاتها خوابند
 
عکس های دیدنی از یک روز زندگی میمونهای پوزه دراز
بچه ها بیدار می شوند
 
عکس های دیدنی از یک روز زندگی میمونهای پوزه دراز
بچه ها مشغول بازی
 
عکس های دیدنی از یک روز زندگی میمونهای پوزه دراز
بزرگسالان مراقب حمله شکارچیان هستند
 
عکس های دیدنی از یک روز زندگی میمونهای پوزه دراز
ظهر شده است چند میرکات استراحت می کنند درحالی که یکی از آنها حواسش به همه جا هست
 
عکس های دیدنی از یک روز زندگی میمونهای پوزه دراز
آماده باش برای دفاع
 
عکس های دیدنی از یک روز زندگی میمونهای پوزه دراز
فرقی نمی کند در کجا باشد ؛ در همه حال در یک حالت است
 
عکس های دیدنی از یک روز زندگی میمونهای پوزه دراز
غروب نزدیک می شود امروز هم به پایان رسید ؛ نگاهی عمیق به افق
 
عکس های دیدنی از یک روز زندگی میمونهای پوزه دراز
نمای باز ؛ تصویر دوستی کارگردان با میرکات
 
عکس های دیدنی از یک روز زندگی میمونهای پوزه دراز
 امروز هم به پایان رسید