اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

مشاهده كارهای انجام شده دیگران

اگردوست دارید بدانید که چه فایلهایی در کامپیوتر شما استفاده شده است چه فیلم ، موزیک ، عکس یا هرچیز دیگر کافی است ازمنوی استارت برروی My Recent Documents کلیک کنید . در این لیست می توانید به این روش فقط فایل هایی رادوباره بازکنیدکه از روی هارد استفاده شده اند.فایل هایی که ازروی سی دی یافلاپی یادی وی دی بازشده اند نیازمند سی دی یافلاپی مربوطه دردرایو خودمی باشند.اگردوست دارید دیگران ازاستفاده شماازفایل های کامپیوتر باخبرنشوند و این فایل ها پاک شوند مراحل زیرراطی کنید:

Mycomputer>C>Documents and settings>Dear-users>My Recently Document

 
 
 
پایگاه فرهنگی تفریحی ایران ناز