اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

20 دلیل برای اینکه به زن بودن خود افتخار کنید

20 دلیل برای اینکه به زن بودن خود افتخار کنید
1-  نام هر گل زیبایی كه در طبیعت است  روی شما می گذارند.
 
۲- به راحتی و با اعتماد به نفس هر وقت كه لازم بود گریه می كنید و غم و غصه هایتان را در دل جمع نمی كنید تا سكته كنید.
 
۳- آن قدر حرف برای گفتن دارید كه هرگز كم نمی آورید.
 
4- عشق و هنر ابداع شماست.

5- زیبایی مخصوص شماست.

 
6- همیشه جوانتر از سنتان هستید و هیچكس نمی داند شما چند ساله اید.
 
7- بهشت زیر پای شماست.
 
8- همیشه تمیز و نظیف هستید.
 
9- همیشه مقداری پول برای روز مبادا دارید كه جز خودتان هیچ كس از جای آن خبر ندارد.

10- مجبور نیستید خانه به خانه بروید و خواستگاری كنید مثل خانم ها در خانه می نشینید تا دیگران با كلی منت و خواهش و التماس و گل و هدیه …….

 
11- حق تقدم با شماست.
 
12- هرگز از فرط خشم نعره نمی كشید و كبود نمی شوید و خون به پا نمی كنید.
 
13- ضعیف كش نیستید و دق و دلی رئیس اداره تان را در خانه خالی نمی كنید.
 
14- نصف بیشتر از صندلی های دانشگاه را شما تصاحب كرده اید.

15- به‌ جزئیات‌ زندگی‌ و رفتاری‌ با دقت‌ نگاه‌ می‌كنید و آنها را در حافظه‌ خود جای‌ می‌دهید.

 
16- درصد كاركنان زن نسبت به كل كاركنان در حال افزایش مستمر است.
 
17- میانگین عمرتان بیشتر از آقایان است.
 
18- موفقیت مردان مرهون زحمات شما است.
 
19- مردان از دامن شما به معراج می روند.
 
20- حرف آخر را شما می زنید.