اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

افزودن دکمه های کمکی به Title Barویندوز

افزودن دکمه های کمکی به Title Barویندوز
همانگونه که از عکس و عنوان مطلب مشخص است، مطلب امروز ما در مورد برنامه ای ساده و در عین حال کاربردی است. برنامه ای که با تمامی ویندوز های رایج کار کرده و امکانات جالبی را به تایل بار (Title bar) یا همان میله عنوان پنجره های ویندوز اضافه می کند.
 
افزودن دکمه های کمکی به Title Barویندوز
امکانات برنامه eXtra Buttons
Always on top – این گزینه پنجره ی مورد نظر شما را همیشه بروی تمامی پنجره های دیگر قرار می دهد.
Push to background – این گزینه بر عکس گزینه ی قبل، پنجره ی منتخب شما را در عقب یا پشت تمامی پنجره های ویندوز قرار می دهد.
Run Application Copy – این گزینه دقیقا یک کپی از پنجره منتخب شما ایجاد می کند.
Roll-up/Unroll – این گزینه محتوای پنجره شما را پنهان می کند و تنها خود میله عنوان (Title Bar) قابل نمایش است.
Transparency Preset – این گزینه شفایت پنجره را تغییر می دهد (به میزانی که از قبل تعیین کرده اید)
Percentage transparency – این گزینه شفافیت پنجره را تغییر می دهد (قابل انتخاب از ۵ تا ۱۰۰ درصد)
Minimize to Tray – این گزینه پنجره انتخاب شده را به بخش آیکون های کنار ساعت اضافه می کند.
Minimize to Tray Menu – این گزینه نیز شبیه به گزینه قبل است با کمی تفاوت
Minimize to Box – این گزینه پنجره مورد نظر را کوچک کرده و آیکون آن را در گوشه ای از صفحه ی دسکتاپ قرار می دهد.

علاوه بر اطلاعاتی که گفته شده این برنامه دارای کنترل پنل قدرتمندی است که می توانید تنظیمات آیکون ها را به شیوه ای دلخواه تبدیل کنید.