اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

دختری که طالبان بینی‌اش را بریده بودند!!

دختری که طالبان بینی‌اش را بریده بودند!!
لبخند دخترک افغانی، طالبان را تحقیر می‌کند!
دخترک افغانی پس از بریده شدن بینی اش توسط طالبان و حیرت و بهت دنیا، پرده از چهره خود برمی‌دارد.
عایشه نوزده ساله که تصویر حیرت آور چهره او بر روی جلد نشریه تایم نقش بسته بود، دیروز صورت جدید خود را که به دست جراحان خبره بازسازی شده است، به معرض نمایش گذاشت.

دختری که طالبان بینی‌اش را بریده بودند!!

دختری که طالبان بینی‌اش را بریده بودند!!

دختری که طالبان بینی‌اش را بریده بودند!!

دختری که طالبان بینی‌اش را بریده بودند!!