اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

اشتباه بزرگ و جالب کمیته انضباطی فوتبال

مجموعه : مجله خبری روز
اشتباه بزرگ و جالب کمیته انضباطی فوتبال
احمدرضا براتی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که "آیا مجموع اقدامات صورت گرفته و تصمیمات اتخاذ شده در راستای تکرار مسابقه ذوب آهن و مس ، صحیح و منطبق با قانون بوده است؟" گفت: به هرحال مقررات در این خصوص مجمل و ساکت است و ظاهراً فدراسیون جهانی فوتبال هم موضوع را به تصمیم گیرندگان داخلی محول نموده است.

وی ادامه داد: بر اساس ماده 30 آیین نامه انضباطی کمیته انضباطی مکلف بوده است که از نظر هیئت کارشناسان و کمیته مسابقات اطاعت نموده و براساس آن انشاء رای نماید. خوشبختانه هیئت کارشناسی مذکور، متشکل از خبرگان و پیشکسوتان توانمندی نظیر آقایان عزیز الله محمدی، بهروان ، تاج و نبی بوده که هریک در عرصه مدیریت و داوری صاحب اعتبار هستند بنابراین با توجه به سکوت آیین نامه و تجویز فیفا، این هیئت تصمیم بر تکرار مسابقه گرفته که مطمئنا این تصمیم متکی به دلایل و مدارکی بوده که هیئت را برای اتخاذ چنین تصمیمی قانع نموده است. قدر مسلم اینکه تکرار این مسابقه منع قانونی نداشته است و هیئت کارشناسی عمل خلاف قانونی را مرتکب نشده است.

این مشاور حقوقی در ادامه خاطرنشان کرد: اما در این میان و بیش از آنکه اصل رای صادره جلب توجه نماید، نحوه صدور حکم توسط کمیته انضباطی و انتشار آن موجب شگفتی و تاسف است. در متن رای صادره توسط کمیته انضباطی اشاره شده است که رای مذکور مستنداً به ماده 151 آیین نامه انضباطی فیفا صادر شده است! حال آنکه آخرین آیین نامه انضباطی مصوب فیفا ( 2009 ) فقط 146 ماده دارد! حال سوال این است آیا کمیته انضباطی اشراف کامل و لازم بر مقررات داخلی و بین المللی و موازین قضایی و دادرسی را دارد؟

احمدرضا براتی در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر خاطرنشان کرد: از سوی دیگر با عنایت به بند 3 ماده 14 آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال مشاهده می کنیم که آراء این کمیته صرفاً بعد از سپری شدن مهلت تجدیدنظرخواهی و پس از قطعیت یافتن قابل انتشار هستند. حال چگونه است که کمیته انضباطی با نقض مقررات فدراسیون، قبل از قطعیت یافتن حکم مذکور مبادرت به انتشار و اعلان عمومی آن کرده است؟

وی ادامه داد: متاسفانه این رویه خلاف قانون کمیته انضباطی است که تعداد زیادی از احکام را قبل از قطعیت یافتن، از طریق رسانه های عمومی یا سایت فدراسیون، منتشر می کند و نقض صریح آیین نامه است و هیچ دفاع قانونی برای این اقدام خلاف قانون وجود ندارد الا اینکه برخی در این کمیته بیش از حد معمول به رسانه و مصاحبه علاقه مند هستند؟

برای خاطرنشان کرد: بدیهی است که این اوضاع کمیته انضباطی موجبات مخدوش به نظر رسیدن تصمیمات و اقدامات سایر ارکان فدراسیون فوتبال را فراهم می نماید. امیدوارم که مدیران محترم فدراسیون فوتبال در راستای اعتلای فوتبال کشور، فکری هم به حال این بخش بسیار مهم و حیاتی فدراسیون کنند چرا که در صورت بررسی بیشتر متوجه خواهند شد که مشکلات موجود در رکن قضایی فدراسیون فوتبال منحصر به این دو موارد نیست.