اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

مردی که زیر دست ‌و پای همسرانش جان باخت!

مردی که زیر دست ‌و پای همسرانش جان باخت!
یك مرد بنگلادشی زیر دست و پای چهار همسرش جان باخت.
به گزارش ایسنا، یونس باباری 46 ساله كه به همراه دو همسرش برای شركت در یك جشنواره روستایی به روستای همجوار رفته بود، همسر سومش را دید كه بعد از مطلع شدن زنان از وجود یكدیگر درگیری خانوادگی شدیدی ایجاد شد در این میان سه زن متوجه حضور زن چهارمی شدند كه در مراسم حضور داشت.

روزنامه الوطن چاپ كویت در ادامه نوشت به دنبال این ماجرا و فاش شدن راز چند همسری مرد، چهار زن به سوی مرد نگون‌بخت حمله‌ور شده و بی‌رحمانه وی را مورد ضرب قرار دادند تا جایی كه وی در جریان ضربات متعدد چهار همسرش، جان باخت.