اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

کودکی که در رحم مادر شهید شد (اگه دل داری ببین)

کودکی که در رحم مادر شهید شد (اگه دل داری ببین)
بنام خداوند بخشنده مهربان
صلح . رحمت . جنایت . مدعیان صلح و حقوق بشر
این عکس مطلق به کودکیست که در رحم مادر ش کشته شده است
گلوله پس از گذشتن از پشت مادر به کودک اصابت کرده

کودکی که در رحم مادر شهید شد (اگه دل داری ببین)

کودکی که در رحم مادر شهید شد (اگه دل داری ببین)

کودکی که در رحم مادر شهید شد (اگه دل داری ببین)


راستش نمیدونم چی بگم

آدم ناخودآگاه یاد علی اصغر می افته

یا " کل یوما عاشورا وکل عرضا کربلا "