اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

حکم عجیب دیگری علیه زنان در عربستان

حکم عجیب دیگری علیه زنان در عربستان
مردی در عربستان سعودی، به خاطر دیده شدن چشمان زیبای همسر جوانش، از سوی یک دادگاه شرع، به تحمل ۳۰ ضربه شلاق محکوم شد.

دعوا بر سر "چشمان زیبا" که به رسانه‌های عربی کشیده شده است، زمانی آغاز شد که زن و شوهر در بازار شهر حیل سرگرم خرید و گردش بودند. به گزارش روزنامه پرنفوذ الوطن، یکی از افراد پلیس اخلاق به شوهر اعتراض کرد که چشمان زن جوان او را ناراحت کرده و با پرخاش از وی خواست که زنش را وادار کند تا چشمانش را پشت نقاب بپوشاند.

در پی این تذکر بین شوهر و مأمور درگیری لفظی به وجود آمد و مأمور با دو ضربه چاقو شوهر را مجروح کرد. وی در مصاحبه با فرستنده العربیه گفت که آن مأمور او را زخمی کرده، اما با وثیقه آزاد شده است، در حالی که وی ۲۸ روز در زندان بوده و اکنون به ۳۰ ضربه شلاق هم محکوم شده است. وی گفت که علیه حکم صادره تقاضای تجدید نظر خواهد کرد.