اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

عکسهای برترین بازیکن فوتبال زن در سال 2010

عکسهای برترین بازیکن فوتبال زن در سال 2010
مارتا، فوتبالیست سرشناس برزیلی موفق شد تا جایزه برترین بازیکن سال 2010 فوتبال بانوان را به خود اختصاص دهد.
او در کنار دو بازیکن آلمانی دیگر نامزدهای کسب عنوان برترین بازیکن سال 2010 دنیای فوتبال بود ولی در نهایت این مارتا بود که توانست برای پنجمین بار این جایزه را مال خود کند.

عکسهای برترین بازیکن فوتبال زن در سال 2010

عکسهای برترین بازیکن فوتبال زن در سال 2010