اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

كشف مزاحمت تلفنی در كشور اینترنتی شد

مجموعه : مجله خبری روز
كشف مزاحمت تلفنی در كشور اینترنتی شد
براساس این گزارش، پیش از این خدماتی از جمله دریافت ریز مكالمات مشتركان، درخواست بررسی امكانات تغییر مكان، اصلاح نشانی محل نصب تلفن، درخواست تعویض شماره، درخواست قطع و یا وصل تلفن، درخواست برقراری و قطع سرویس های ویژه مخابراتی، درخواست اعلام یا عدم اعلام شماره تلفن به 118، بستن و یا باز كردن صفر دوم، دریافت رمز 1818، ارائه سرویس ADSL و صدور قبض المثنی به صورت الكترونیكی به مشتركان ارائه می شد.

پیش از این، كشف مزاحمت تلفنی تنها با مراجعه حضوری مشتركان به مراكز مخابراتی امكان پذیر بود؛ اما هم اكنون و با اضافه شدن درخواست كشف مزاحم تلفنی به مجموعه خدمات الكترونیك شركت مخابرات، مشتركان برای استفاده از این امكان نیاز به مراجعه حضوری به مراكز مخابراتی نخواهند داشت.

بنابراین گزارش، مشتركان برای استفاده از خدمات الكترونیك باید نخست در سایت شركت مخابرات ثبت نام كنند و پس از ثبت با مراجعه به یكی از مراكز مخابراتی برای فعال سازی شناسه كاربری خود كنند.

در حال حاضر فعال سازی شناسه كاربری در تمامی مراكز مخابراتی امكان پذیر است.