اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

بیانیه بازیکنان پرسپولیس برای دایی : آقای گل جهان غلط کردیم!

مجموعه : مجله خبری روز
بیانیه بازیکنان پرسپولیس برای دایی : آقای گل جهان غلط کردیم!
بازیکنان پرسپولیس صبح امروز و به دلیل بی انضباطی هایی که انجام دادند دایی را مجبور کردند تا تمرینات را در زیر برف ادامه دهد.

پس از این اتفاق و در حالی که پای همه بازیکنان یخ زده بود آنها به رهبری شیث رضایی بیانیه ای را صادر کردند و همراه با دویدن آن را قرائت کردند!متن بیانه صادر شده که توسط شیث خوانده می شد به این شرح است:«آقای علی دایی،ما،بازیکنان پرسپولیس ،از،آقای گل جهان می خواهیم که ما را ببخشید.آقای دایی،ما،غلط کردیم!»

صدور این بیانه اما کافی بود تا دایی دلش به رحم بیاید و به 20 دقیقه دواندن بازیکنان بسند کند.او پس ازاین اتفاق گفت:«می خواستم نیم ساعت شما را دور زمین بدوانم اما باید آنقدر بدوید تا قدر عافیت را بدانید»