عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

تصاویری از زیور آلات جالب وساخته شده از کاغذ

تصاویری از زیور آلات جالب وساخته شده از کاغذ
Jeremy May یکی از طرفداران بزرگ کتاب است .اما بر خلاف خیلی ها او علاقه دارد که نه تنها آنها را بخواند بلکه آنها را به عنوان ماده اصلی برای تولید خاص یک نوع از زیور آلات نیز استفاده کند و در این فرم از زیوآلات برگه های کتاب بر اساس فرم مورد نظر بریده میشوند و ما بین لایه های آن را با مواد از جنس پلاستیک و پلی استر میپوشانند .
 
نکته جالی اینکه از خود کتاب به عنوان جعبه این زیور آلات استفاده میشود . انگشتر یا گردنبند تولید شده در قالب خود جای میگیرد.

تصاویری از زیور آلات جالب وساخته شده از کاغذ

تصاویری از زیور آلات جالب وساخته شده از کاغذ

تصاویری از زیور آلات جالب وساخته شده از کاغذ

تصاویری از زیور آلات جالب وساخته شده از کاغذ

تصاویری از زیور آلات جالب وساخته شده از کاغذ

تصاویری از زیور آلات جالب وساخته شده از کاغذ

تصاویری از زیور آلات جالب وساخته شده از کاغذ

تصاویری از زیور آلات جالب وساخته شده از کاغذ

تصاویری از زیور آلات جالب وساخته شده از کاغذ

تصاویری از زیور آلات جالب وساخته شده از کاغذ

تصاویری از زیور آلات جالب وساخته شده از کاغذ

تصاویری از زیور آلات جالب وساخته شده از کاغذ

تصاویری از زیور آلات جالب وساخته شده از کاغذ

تصاویری از زیور آلات جالب وساخته شده از کاغذ

تصاویری از زیور آلات جالب وساخته شده از کاغذ

تصاویری از زیور آلات جالب وساخته شده از کاغذ

تصاویری از زیور آلات جالب وساخته شده از کاغذ

تصاویری از زیور آلات جالب وساخته شده از کاغذ

تصاویری از زیور آلات جالب وساخته شده از کاغذ

تصاویری از زیور آلات جالب وساخته شده از کاغذ

تصاویری از زیور آلات جالب وساخته شده از کاغذ