تصویری تكان‌ دهنده از سوگواری دلفین ها

تصویری تكان‌ دهنده از سوگواری دلفین ها
دانشمندان با مشاهده یك دلفین مادر غمگین كه جسد فاسد شده فرزند خود را در شمال نیوزیلند با خود حمل می‌كرد به این نتیجه رسیده‌اند كه دلفین‌ها بیش از آنچه كه تا پیش از این تصور می‌شد شبیه انسان‌ها هستند.

به گزارش ایسنا، به گفته دانشمندان، این حركت برای دلفین‌ها عجیب نیست ولی برای اولین بار است كه توسط انسان‌ها مشاهده می‌شود.

تصویری تكان‌ دهنده از سوگواری دلفین ها

محققان هنوز دلیل اصلی این رفتار را نمی دانند اما گمان می‌كنند كه به ساختار گروهی و شیوه‌ای كه آنها از هم حمایت می‌كنند ارتباط داشته باشد.

دانشمندان دریافته‌اند كه برخی گونه‌های دلفین و وال از نورون‌هایی شبیه نورون‌های مغز انسان كه با همدلی و غم در ارتباط است برخوردارند.

به گفته محققان، طبق گزارش‌های ثبت شده دلفین‌ها تا شش روز جسدها را با خود حمل می‌كنند.

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب