زنی که خودش را سزارین کرد و بچه دار شد !!

زنی که خودش را سزارین کرد و بچه دار شد !!
خانم اینس رامیز تنها زنی است که شخصا اقدام به سزارین کرده و این کار را با موفقیت به پایان برده است.
 
او که به علت فقر و دوری مسافت از اولین درمانگاه آن هم در گذر از راه های سخت العبور ، مجبور به این کار شده بود در زیر تنها نور مهتاب شب و در شبی سخت این اتفاق را به صبح می رساند، و زمانی که کمک به وی می رسد او هوشیار در کنار نوزاد به دنیا آمده اش دراز کشیده بود.
 
زنی که خودش را سزارین کرد و بچه دار شد !!

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب