عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

آماری خنده دار از جوراب و عمر مردان انگلیسی

آماری خنده دار از جوراب و عمر مردان انگلیسی
نتایج یک بررسی آماری در وب سایت «کیل کو» نشان می‌دهد که مردان انگلیسی بطور متوسط یک ماه از کل عمرشان را دنبال جوراب‌هایشان می‌گردند.

این تحقیق جدید نشان می‌دهد، مردان انگلیسی بطور متوسط 11 سال از عمر خود را تلویزیون تماشا می‌کنند، پختن فقط چهار نوع غذا را یاد می‌گیرند و یک میلیون و 900 هزار بار در طول عمر خود ابراز تاسف می‌کنند.

به گزارش روزنامه‌ سان چاپ انگلیس، از نظر مردان انگلیسی خرید کردن نشانه اعتبار اجتماعی است.

در این گزارش عجیب همچنین آمده است که زنان انگلیسی بطور متوسط 300/7 مایل در طول عمرشان جاروبرقی می‌کشند.