عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

به نظر شما اینجا زندان است با هتل ؟!!

به نظر شما اینجا زندان است با هتل ؟!!
روز گذشته خبری درباره ساخت زندانی مدرن بر اساس بندی از اصول حقوق بشر- همه انسان ها آزاد به دنیا می آیند و از بدو تولد از حقوق و هویت انسانی برابر برخوردارند – در کشور اتریش در مطبوعات درج شد.زندانی با دیوار های شیشه ای تمام قد بدون حفاظ های معمول و نور زیاد و منظره ای تماشایی. البته این اولین بار نیست که مردم اروپا به زندانیان خود اینقدر احترام می گذارند.

پیش از نیز در کشور نروژ زندانی به اصطلاح مدرن با امکانات ویژه ساخته شد که هیچ شباهتی با تصویری که از زندان می شناسیم نداشت. گویا این زندان ها قرار است جایی باشند برای مراقبت و نه تنبیه. عده ای پیدایش این نسل جدید زندان ها را به تغیرات در نگرش به مجرم و مجازات تعبیر می کنند؛ یعنی با به رسمیت شناختن حقوق انسانی مجرم، او را به پذیرش حقوق جامعه وادار کردن.

به نظر شما اینجا زندان است با هتل ؟!!

به نظر شما اینجا زندان است با هتل ؟!!

به نظر شما اینجا زندان است با هتل ؟!!

به نظر شما اینجا زندان است با هتل ؟!!

به نظر شما اینجا زندان است با هتل ؟!!

به نظر شما اینجا زندان است با هتل ؟!!

به نظر شما اینجا زندان است با هتل ؟!!

به نظر شما اینجا زندان است با هتل ؟!!

به نظر شما اینجا زندان است با هتل ؟!!

به نظر شما اینجا زندان است با هتل ؟!!

به نظر شما اینجا زندان است با هتل ؟!!

به نظر شما اینجا زندان است با هتل ؟!!

به نظر شما اینجا زندان است با هتل ؟!!