عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

کشف سیاره ای مانند کره زمین

کشف سیاره ای مانند کره زمین
محققان و ستاره شناسان موفق به کشف سیاه ای جدید خارج از منظومه ی شمسی شدند که شبیه به زمین است. این سیاه ی جدید شبیه به اوایل شکل گیری کره ی زمین دارد و در حال حاضر بسیار داغ است.

تاکنون محققان و ستاره شناسان بسیاری به دنبال پیدا کردن سیاه ای مشابه به زمین در خارج منظومه ی شمسی بوده اند اما تاکنون سیاره ای سنگی مانند زمین را مشاهده نکرده اند و در حدود 300 سیاره گازی کشف کرده اند و این برای اولین بار است که تیم تحقیقاتی اروپا موفق به کشف اولین سیاره سنگی در خارج از منظومه شمسی شده اند.

به گفته یکی از محققان Artie Hatzes : به زبان ساده ما همگی بر روی یک تکه سنگ زندگی میکنیم. به گفته ی این محقق سیاره کشف شده شباهت های بسیار زیادی به زمین دارد این در حالی است که این سیاره کشف شده به خورشید خود نزدیک از فاصله ی زمین و خورشید منظومه ی شمسی است.
 
عکس گرفته شده از سیاره تازه کشف شده که در حال گردش به دور خورشید خود میباشد. این سیاره به " توده گداخته " معروف است .
 
نزدیک بودن این سیاره کشف شده به خورشید خود سبب شده است تا دمای سطح آن در حدود 3,600 فارنهایت باشد. آغاز روز و شب در این سیاره 20 ساعت انجام میگیرد.

به گفته این محقق: این سیاره هنوز داغ است و ما آن را " توده گداخته " می نامیم. این کشف بزرگ سبب شده است که بسیاری از محققان به فکر ایجاد زندگی در سیاه ی دیگری در خارج منظومه ی شمسی فکر کنند. این خبر در کنفراس آخرین یافته های محققان در روز چهارشنبه به ثبت رسید. این در حالی است که فاصله ی این سیاره از زمین در حدود 500 سال نوری است. در سال نوری در حدود 6 تلریون مایل است.

این در حالی است که اندازه این سیاره نزدیک به اندازه زمین است و قطر این سیاره تنها یک و نیم برابر بزرگتر از زمین است و وزن آن پنج برابر زمین گزارش شده است.

منبع: Yahoo.com
سایت ستاره شناسان اروپا: The European Southern Observatory