عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

دستگیری مردی به خاطر دزدیدن زن همسایه

مجموعه : مجله خبری روز
دستگیری مردی به خاطر دزدیدن زن همسایه
جفری آلن مکسن ول” ۵۸ ساله در رابطه با دزدیدن زن همسایه سابق خود دستگیر شد.

این مرد که به اتهام شکنجه و آزار جسمی یک زن به مدت ۲ هفته، بازداشت شده بود به دست داشتن در ۲ آدم ربایی دیگراز جمله ناپدید شدن همسر سابق خود متهم شد.

اموران شهر تگزاس در حال تحقیق درباره ی زن ۶۲ ساله ای بودند که ۲ روز بعد از ناپدید شدنش ، خانه اش در یک آتش سوزی از بین رفته بود. هنگامی که ماموران در جلوی خانه “مکس ول” در حال گفتگو با او بودند این زن ۶۲ ساله توانست از خانه این مرد فرار کند.

به دلیل شباهت داشتن این آدم ربایی به دو آدم ربایی دیگر ، پلیس ” مکس ول” را به دست داشتن در ناپدید شدن همسر سابقش که در سال ۱۹۹۲ بدون هیچگونه اثری ناپدید شد و “پارکر کانتی” که در سال ۲۰۰۰ مفقود شده متهم کرده است. در هر ۳ ادم ربایی بعد از ناپدید شدن افراد خانه های آن ها در یک آتش سوزی از بین رفته اند.