عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

بهترین نوع زایمان به وسیله استنشاق گاز

بهترین نوع زایمان به وسیله استنشاق گاز
از بین انواع روش‌های زایمان شامل زایمان در آب، هیپنوتیزم، طب و تحریک الکتریکی، زایمان همراه با استنشاق گاز بهترین نوع زایمان است.

استنشاق گاز در طی زایمان علاوه بر کاهش درد مادر کاملا بی خطر است.

یک متخصص زنان و زایمان انواع روش‌های زایمان بی درد شامل زایمان در آب، هیپنوتیزم، طب و تحریک الکتریکی، زایمان همراه با استنشاق گاز را بهترین نوع زایمان طبیعی معرفی نمود.

ایشان گفت: در این روش گاز ENTONOX که شامل 50 درصد گاز O2 و 50 درصد گاز NO2 می‌باشد، توسط مادر در حال زایمان در زمان احساس درد استنشاق شده که باعث خواب آلودگی و کاهش درد وی می‌شود.

وی از مزایای این روش کمک به مادر در حین زایمان با درد کم وبی خطر بودن استنشاق این گاز برای مادر و جنین را یادآور شده و شرایط زایمان را به طور کامل معادل یک زایمان طبیعی دانست.

گفتنی است: این روش در سال 75 برای اولین بار در ایران انجام شد و امروزه به عنوان یکی از روش‌های رایج در کشور انجام می‌گیرد.