پروژه حذف چهار صفر از پول ملی كلید خورد

مجموعه : مجله خبری روز
پروژه حذف چهار صفر از پول ملی كلید خورد
فارس: رئیس كل بانك مركزی امروز در نشست خبری خود با بیان اینكه بررسی‌های بانك مركزی نشاندهنده نتایج مثبت حذف 4 صفر از پول ملی است، اظهار داشت: پیشنهاد اجرای این طرح طی 6 ماه آینده به هیئت دولت ارائه خواهد شد.
وی افزود: در صورت تصویب این طرح در هیئت دولت و تأیید شورای پول و اعتبار، بانك مركزی برای جمع‌آوری اسكناس‌های موجود و انتشار اسكناس‌های جدید وارد عمل خواهد شد.
بهمنی دلیل اجماع بانك مركزی بر ضرورت اجرای طرح حذف 4 صفر از پول ملی را وجود موانعی برای انتشار اسكناس‌های درشت‌تر عنوان كرد و حذف صفرها را بر نرخ تورم بی‌تأثیر دانست.

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب