عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

پروژه حذف چهار صفر از پول ملی كلید خورد

مجموعه : مجله خبری روز
پروژه حذف چهار صفر از پول ملی كلید خورد
فارس: رئیس كل بانك مركزی امروز در نشست خبری خود با بیان اینكه بررسی‌های بانك مركزی نشاندهنده نتایج مثبت حذف 4 صفر از پول ملی است، اظهار داشت: پیشنهاد اجرای این طرح طی 6 ماه آینده به هیئت دولت ارائه خواهد شد.
وی افزود: در صورت تصویب این طرح در هیئت دولت و تأیید شورای پول و اعتبار، بانك مركزی برای جمع‌آوری اسكناس‌های موجود و انتشار اسكناس‌های جدید وارد عمل خواهد شد.
بهمنی دلیل اجماع بانك مركزی بر ضرورت اجرای طرح حذف 4 صفر از پول ملی را وجود موانعی برای انتشار اسكناس‌های درشت‌تر عنوان كرد و حذف صفرها را بر نرخ تورم بی‌تأثیر دانست.