عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

زنی كه عجایب پزشكی را به مبارزه طلبید

زنی كه عجایب پزشكی را به مبارزه طلبید
یك زن كه عجایب پزشكی را به مبارزه طلبید و زندگی خود را در یك شش آهنی سپری می كرد به علت قطع برق ماشینی كه به نفس كشیدن وی كمك می.كرد، جان سپرد.
 
زنی كه عجایب پزشكی را به مبارزه طلبید
خانم شصت و یك ساله در یك لوله 7 فوتی فلزی زندگی می.كرد از سه سالگی به بیماری فلج اطفال مبتلا شد
وی با اینكه درون یك شُش آهنی بستری شده بود به دبیرستان رفت، دیپلم گرفت و حتی دروس دانشگاه را گذراند و یك كتاب نوشت
 
زنی كه عجایب پزشكی را به مبارزه طلبید
 
شش آهنی یا تهویه فشار منفی اولین بار در سال 1920 استفاده شد. آنها به وسیله تولید فشار روی شش ها سبب منقبض و منبسط شدن آنها می.شدند و بیمار می.توانست نفس بكشد. شش آهنی شبیه كسانی است كه در یك خوابگاه لوله.ای شكل با یك در پوش در قسمت گردن، قرار می گرفتند. بیمار به پشت دراز می.كشید و فقط سرش بدون سرپوش در معرض دید بود و میتوانست از طریق یك آیینه زاویه.دار تماس چشمی با بازدید كننده.ها بر قرار كند.
 
زنی كه عجایب پزشكی را به مبارزه طلبید
 
Odell كه توسط والدینش و دیگر اعضای خانواده اش نگهداری میشد با یك تلویزیون كه از طریق دمیدن در یك لوله كوچك و روی یك كامپیوتر كه با صدا كار می.كرد ارتباط برقرار می.نمود. اولیای وی اذعان داشتند قطعی برقی كه منجر به فوت او شد به دلیل افتادن یك درخت بر روی سیم برق روی داده است.

زنی كه عجایب پزشكی را به مبارزه طلبید

زنی كه عجایب پزشكی را به مبارزه طلبید

زنی كه عجایب پزشكی را به مبارزه طلبید

زنی كه عجایب پزشكی را به مبارزه طلبید

زنی كه عجایب پزشكی را به مبارزه طلبید